شیرینی

نان naan
0

در کاسه‌ای بزرگ، خمیر مایه را در آب گرم حل کنید. اجازه دهید به مدت…